Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo ngôn từ ko phù hợp 15/04/2015 20/04/2015
zin_meo topic spam 30/03/2015 02/04/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần