Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo Vi phạm quy định của diễn đàn, topic spam 07/09/2015 14/09/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần