Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam 03/03/2015 06/03/2015
warren Nội dung nghèo nàn 12/10/2014 19/10/2014
zin_meo topic spam, nội dung nghèo nàn ko hữu ích 25/09/2014 28/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần