Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Đả kích xúc phạm thành viên = ngôn từ vô văn hoá. 24/08/2019 Never
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần