Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 24/03/2015 31/03/2015
DHA Liên tục gây rối 22/12/2014 22/01/2015
rongdo007 Spam 20/12/2014 22/12/2014
rongdo007 Spam 08/12/2014 15/12/2014
rongdo007 Spam 08/12/2014 15/12/2014 08/12/2014
DHA Đả kích TV 01/12/2014 08/12/2014
DHA Ngôn từ không phù hợp 12/07/2014 14/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần