Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Dùng nick phụ đả kích lãnh đạo TP 11/04/2020 Never 08/05/2020
zin_meo Lập topic spam, nội dung nghèo nàn 08/07/2015 13/07/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần