Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo đưa thông tin cá nhân ra đả kích thành viên khác 06/08/2015 13/08/2015
rongdo007 Ngôn từ không phù hợp, cãi nhau 02/08/2015 06/08/2015
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 23/12/2014 27/12/2014
DHA Ngôn từ không phù hợp 17/08/2014 20/08/2014 18/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần