Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 30/07/2017 Never 23/12/2017
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 23/02/2016 12/03/2016
zin_meo theo yêu cầu 08/05/2015 Never 04/10/2015
warren Font chữ không hợp lệ 06/11/2014 13/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần