Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Spam 28/10/2014 28/11/2014
warren Quảng cáo, rao vặt 26/09/2014 03/10/2014
zin_meo spam PR, font chữ viết hoa ko phù hợp 19/09/2014 22/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần