Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 27/02/2015 27/03/2015
rongdo007 Post hình gái 10/12/2014 17/12/2014
zin_meo Vi phạm quy định của diễn đàn 31/10/2014 01/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần