Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo cãi chửi nhau ngôn từ thô tục 18/06/2015 25/06/2015
warren Không dấu 28/05/2015 04/06/2015
zin_meo spam, chữ viết ko phù hợp 28/04/2015 01/05/2015
zin_meo Nội dung nghèo nàn 14/04/2015 19/04/2015
DHA Spam nhiều topic 31/01/2015 28/02/2015
warren Không dấu 25/09/2014 02/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần