Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Theo yêu cầu 29/05/2017 29/05/2018 26/12/2017
rongdo007 theo yêu cầu 20/11/2015 Never 14/01/2016
lamnguyenxuan Văng tục, chửi bậy 14/10/2015 17/10/2015
zin_meo mở topic spam ko phù hợp, ko mang thông tin hữu ích 30/07/2015 06/08/2015
warren Font chữ 27/10/2014 03/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần