Điểm thưởng dành cho 242710

 1. 30
  Thưởng vào: 01/12/2020

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 19/11/2020

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 3. 10
  Thưởng vào: 10/11/2020

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 4. 15
  Thưởng vào: 09/11/2020

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 5. 5
  Thưởng vào: 20/10/2020

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 6. 10
  Thưởng vào: 20/10/2020

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 7. 2
  Thưởng vào: 14/10/2020

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 8. 1
  Thưởng vào: 14/10/2020

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.