663388's Recent Activity

  1. 663388 đã loan bài viết của nhavtc trong chủ đề ROS tát vào mặt Bank

    Anh mua ROS nó ở tầm vũ trụ rồi, bọn kẹp Bank đầu ngắn hiểu thế méo nào được. Ros lên 100 anh bán lại cho bọn sân si đó. Ros 100 triệu cổ anh hốt sàn 1 phiên là xong. Tỷ cổ bank táng sàn thánh họ ông nào hốt nổi. Bank về 0 đồng bán cho nhà nước....

    24/01/2022 lúc 10:13