alexpham263's Recent Activity

  1. alexpham263 đã loan bài viết của handsomexcel trong chủ đề Tập Hợp Nhửng NĐT Thua Lỗ.

    REMINDER TO ACE ĐANG THEO DÕI CHỦ ĐỀ NÀY. HIỆN TẠI NHÓM TÀI CHÍNH NÓI CHUNG VÀ NHÓM CP BANK NÓI RIÊNG ĐANG HÌNH THÀNH CON SÓNG UPTREND MẠNH ĐỂ NÂNG ĐỠ TT TRONG ĐẦU NĂM 2017, CÙNG VỚI NHÓM NÀY CŨNG CÓ NHIỀU CP UPTREND KHÁC MÀ TÔI CHIA SẺ CHO ACE VẪN...

    17/01/2017 lúc 22:47
  2. alexpham263 đã loan bài viết của handsomexcel trong chủ đề Tập Hợp Nhửng NĐT Thua Lỗ.

    Chào tất cả ACE Chào tất cả ACE, những người không được comment được trên f, chỉ đọc và rùi bị upbo và ôm bom cp và rời khỏi thị trường chứng khoán trong tức tưởi. Chắc là các bạn thắc mắc lý do tại sao chúng ta thua lỗ trong đầu tư cp mặc dù...

    15/01/2017 lúc 09:01