alexpham263's Recent Activity

  1. alexpham263 đã loan bài viết của The_outsider trong chủ đề Nhận định thị trường tuần 23/05 - 26/05: Cuộc vui liệu đã tàn!

    ĐỈNH.....ĐỈNH....ĐỈNH.... Nếu ngày nào cũng kiên trì hô đỉnh thì thể nào trước sao gì cũng đúng, nhưng cái lý do sao thị trường đỉnh thì chẳng thấy nêu, mà tôi nghi ngờ rằng những người hô đỉnh họ cầm tiền mặt từ vùng 500 điểm đến nay. Thật sự khi...

    22/05/2017 lúc 23:43