Recent Content by bill_nguyen

 1. bill_nguyen
 2. bill_nguyen
  [IMG]
  Chủ đề bởi: bill_nguyen, 25/08/2014, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 3. bill_nguyen
 4. bill_nguyen
 5. bill_nguyen
  Bài viết

  Vàng tăng vãi quá

  lại căm bốt lên :))
  Đăng bởi: bill_nguyen, 11/07/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 6. bill_nguyen
  Bài viết

  Vàng tăng vãi quá

  đánh nhau kinh vcđ
  Đăng bởi: bill_nguyen, 11/07/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. bill_nguyen
 8. bill_nguyen
 9. bill_nguyen
 10. bill_nguyen
 11. bill_nguyen
  Bài viết

  Vàng tăng vãi quá

  volume vãi quá :))
  Đăng bởi: bill_nguyen, 11/07/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 12. bill_nguyen
  Bài viết

  Vàng tăng vãi quá

  đang đục 1296
  Đăng bởi: bill_nguyen, 11/07/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 13. bill_nguyen
  Bài viết

  Vàng tăng vãi quá

  em đặt cửa tăng
  Đăng bởi: bill_nguyen, 11/07/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 14. bill_nguyen
  Bài viết

  Vàng tăng vãi quá

  1295 rồi !
  Đăng bởi: bill_nguyen, 11/07/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán