cavangcon's Recent Activity

  1. cavangcon đã tạo chủ đề mới.

    những cp máng đến... giầu có + thịnh vượng (2018)

    Những cp kinh điển ( sau này sẽ đi vào huyền thoại ) Lịch sử thị trường chứng khoán VN cũng như trên thế giới luôn có những cp siêu kinh điển, nhưng cp tăng trưởng ma giá cp leo thang đến không ngừng nghỉ : tiêu biểu trên thế giới có Amazon tăng gần...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    14/10/2017 lúc 10:14