cavangcon's Recent Activity

  1. cavangcon đã tạo chủ đề mới.

    xoắn: (đón phiên tăng +40 tới +60 điểm)

    Lâu quá không lập pic( mình thấy anh em xoắn nên lập pic ) sớm có phiên tăng 40 tới 60 điểm điểm. nhiều cp bluechip chiết khấu 30% tới 40% rồi. ngắn hạn có giảm cũng không bao nhiêu nữa.

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    22/05/2018 lúc 06:34