ChuBeChanTrau's Recent Activity

  1. ChuBeChanTrau đã loan bài viết của giavanchuakhon trong chủ đề Tản mạn về CPI và TTCK (34)

    thực ra nhìn cách vận hành TTCK vn tương đồng với mọi lĩnh vực các đày tớ đang điều hành vd: nếu đột ngột ttck vn tiến ngang với Thái thì yte giáo dục du lịch .....tức khắc sẽ = thái quan chức btc cũng giống hệt quan chức các bộ khác thôi mà từ...

    05/10/2022 lúc 21:45