cumeo2017's Recent Activity

  1. cumeo2017 đã tạo chủ đề mới.

    Ức chế

    Giờ mới thấy sai lầm khi mở tài khoản ở TCBS, từ sáng đến giờ không thể đăng nhập đặt lệnh được :mad::mad::mad::mad:

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    03/04/2020