Cuonghandy's Recent Activity

  1. Cuonghandy đã loan bài viết của bdsanhnghiem trong chủ đề Tây Tiến

    Mình mua pvd hiện tại dưới rất xa giá trị sổ sách và dưới rất xa giá trị thật 6 cái giàn khoan hoạt động đều đặn có việc làm và giá oil duy trì cao thì pvd sớm lên 40-60xxx lái họ đạp họ vẽ đồ thị họ tạo hoảng loạn để họ gom hàng kệ họ đi mình mua...

    22/11/2021 lúc 09:10