DungBluto's Recent Activity

  1. DungBluto đã tạo chủ đề mới.

    Thị trường ổn định vùng nào ?

    Vùng 1160 - 1200, quan sát điểm này để giải ngân vào lệnh. Hầu hết các cổ phiếu đã giảm 50 - 80% từ đỉnh - đây là mức giảm hợp lý ở các con sóng down trước đó. Các cổ phiếu nhóm chứng khoán trong vài phiên tới theo đà thị trường sẽ về vùng tích lũy...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    12/05/2022 lúc 15:50