Điểm thưởng dành cho firewall123

 1. 10
  Thưởng vào: 17/10/2020

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 2. 5
  Thưởng vào: 07/11/2019

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 3. 2
  Thưởng vào: 04/04/2019

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 4. 1
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.