handsomexcel's Recent Activity

  1. handsomexcel đã loan bài viết của handsomexcel trong chủ đề Bamboo Airways ( FLC ) *** Fải Lên Cao năm 2019 ***

    Cp có chu kỳ tăng giá hay giảm giá, có cp tăng giá theo FA, có cp tăng giá để upbo giấy. Theo TA thì dợt này FL.C sẽ tăng giá thôi, việc FA hiện tại đang ủng hộ để giá cp tăng giá ( Mặc dù trả biết là có lời hay lỗ gì ở tương lai). Nhưng rõ ràng ai...

    16/01/2019 lúc 19:49