handsomexcel's Recent Activity

  1. handsomexcel đã loan bài viết của ocmeo trong chủ đề Hose sẽ vượt 1.130 dần hướng đến 1.350 ...

    Tks MP. Vậy để men theo đường giá rồi cò cưa đợi 34 bán nhỉ:D

    18/05/2018 lúc 21:10