Hoangbanker89's Recent Activity

  1. Hoangbanker89 đã loan bài viết của Vothuong623 trong chủ đề Chuyện cười ra nước mắt - Trần Gia Phong!

    Chuyện kể: Ông em con ông bác đằng vợ nhà ông chú ruột của vợ thằng em nhà ông anh đồng hao vừa làm ra một câu chuyện cười ra nước mắt... Chuyện là: Ông này với 2 người nữa bàn bạc mở công ty. Cũng là người đều đang...

    26/02/2020 lúc 15:18