Recent Content by hoangketcau

 1. hoangketcau
 2. hoangketcau
 3. hoangketcau
  Thank cụ
  Đăng bởi: hoangketcau, 23/06/2018 lúc 08:47 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. hoangketcau
 5. hoangketcau
 6. hoangketcau
  Ý e là >1000 thì mua dc
  Đăng bởi: hoangketcau, 22/06/2018 lúc 21:14 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. hoangketcau
 8. hoangketcau
  Bài viết

  SHB- Cutloss

  Mua ngay đi chứ còn chờ gì nữa
  Đăng bởi: hoangketcau, 22/06/2018 lúc 19:23 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 9. hoangketcau
  Vượt 1000 nó sẽ khác
  Đăng bởi: hoangketcau, 22/06/2018 lúc 17:34 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. hoangketcau
  Bài viết

  SHB- Cutloss

  Dấu hiệu tốt cho SHB
  Đăng bởi: hoangketcau, 22/06/2018 lúc 16:45 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 11. hoangketcau
  >1000d
  Đăng bởi: hoangketcau, 22/06/2018 lúc 16:19 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 12. hoangketcau
 13. hoangketcau
 14. hoangketcau