Itachi_Uchiha's Recent Activity

  1. Itachi_Uchiha đã tạo chủ đề mới.

    Nhóm dầu khí và sự chuyển mình trong 2021.

    Cũng còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2020, Một năm đầy biến động của thị trường chung và giá dầu nói riêng. Đã có lúc giá dầu rơi về mức dưới 0, Tuy nhiên hiện tại thì giá dầu đã ổn định và bắt đầu tăng trở lại và đang vượt cản. Sự phục hồi...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    24/11/2020 lúc 21:35