Jackee's Recent Activity

  1. Jackee đã loan bài viết của dautucolai trong chủ đề DRI – công ty cổ phần cao su Đăc Lăk - cơ hội đầu tư đón lõng tăng trưởng 6 cuối năm 2017.

    Trong bối cảnh thị trường nhiều tin bắt bớ hiện nay, thì các cổ phiếu margin, các cổ phiếu liên quan BIDV, đến đầu tư bất động sản vay nợ của BIDV dễ bị ảnh hưởng. Ngược lại những cổ phiếu chân chính, dòng tiền ổn định, làm ăn đúng đắn thì lại là cơ...

    14/08/2017 lúc 13:28