Khactn's Recent Activity

  1. Khactn đã tạo chủ đề mới.

    MST_ Mã siêu tăng!

    I. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Bất động sản: a. Dự án thấp tầng Ba Vì, Hà Nội: - Quy mô: 3.1 ha - Thời gian dự kiến hoàn thành: 2025 [IMG] b. Dự án Shophouse Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội - Vị trí: đất vàng Hà Nội - Tổng số sản phẩm: 22...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    30/11/2021 lúc 12:35