MCK11's Recent Activity

  1. MCK11 đã loan bài viết của Hoanghuan trong chủ đề Mẫu hình Running Zigzac.

    kkaka, Em biết anh bán hết cổ phiếu lúc 1000 -1200 điểm rồi

    20/01/2019 lúc 14:20