Recent Content by MCK11

 1. MCK11
  Bài viết

  Múc gấp CTG SSI

  CTG quá mạnh
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 15:36 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 2. MCK11
  Bài viết

  Phái sinh hôm nay

  Bậy 870
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 15:33 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 3. MCK11
  Bài viết

  Phái sinh hôm nay

  Long mạnh
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 14:43 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. MCK11
 5. MCK11
  :-?
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 13:35 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 6. MCK11
  Chờ
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 11:25 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. MCK11
  Bài viết

  Phái sinh hôm nay

  Long mạnh chờ chốt 870
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 11:16 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 8. MCK11
 9. MCK11
  có thề 6 t
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 11:05 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. MCK11
  nhất trí
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 11:03 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 11. MCK11
  Tiếc quá
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 09:46 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 12. MCK11
  :-?
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 09:18 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 13. MCK11
 14. MCK11
  Bài viết

  Múc gấp CTG SSI

  Chu pic nói đúng đấy.
  Đăng bởi: MCK11, 22/01/2019 lúc 07:17 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 15. MCK11