Minhquan2012's Recent Activity

  1. Minhquan2012 đã tạo chủ đề mới.

    Khi các nhà đầu tư Nước ngoài đổ bộ vào Chứng Vịt....

    Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng gần 1.000 tỷ đồng chứng chỉ quỹ VFMVN30 ETF trong tháng đầu năm 2021. CHỦ NHẬT, 21/02/2021, 08:10. Thống kê cho biết dòng vốn vào VFMVN30 ETF trong tháng 1 chủ yếu diễn ra từ ngày 10-26/1 và đây có lẽ là...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    22/02/2021 lúc 07:22