nhoc1411's Recent Activity

  1. nhoc1411 đã tạo chủ đề mới.

    ĐÁO HẠN PHÁI SINH- LIỆU KỊCH BẢN CŨ CÓ LẶP LẠI?

    Chiều nay lại là phiên đáo hạn phái sinh thần thánh. Các cao nhân xin cho em cao kiến xem kịch bản cũ có lặp lại không ạ? Riêng em thấy sáng index tăng 3 điễm vol thấp. Cùng với ko có chênh lệch nhiêu giữ phai sinh và cơ sở nên em nhẹ. Xin các pro...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    19/12/2019