Phamdung232's Recent Activity

  1. Phamdung232 đã loan bài viết của Investor_70 trong chủ đề NKG Lãi ST Quý 4 đạt 450 tỷ, tăng trưởng 300% vs cùng kỳ

    https://tonnamkim.com/qhcd/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-4-nam-2021/

    24/01/2022 lúc 20:03