phongtran68's Recent Activity

  1. phongtran68 đã tạo chủ đề mới.

    NDT - Dệt Nam Định - Một góc nhìn toàn cảnh ngành sợi niêm yết

    Triển lãm tranh không lời: [IMG][IMG][IMG]

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    26/11/2021