RayDalio's Recent Activity

 1. RayDalio Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa »

  16/04/2021 lúc 17:10
 2. RayDalio đã tạo chủ đề mới.

  Ông lão đánh chứng và con bò vàng

  Có câu chuyện ý nghĩa post cho ace F0-Fn đọc cho vui. Ai thấy hữu ích, cho tôi hay. Tôi thấy giờ có nhiều thánh quá, giỏi về vĩ mô, charts,... đó là lúc nên cẩn trọng. Tôi nghỉ hưu rồi nên cũng chẳng tranh luận với họ làm gì. [MEDIA]

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  12/04/2021
 3. RayDalio đã tạo chủ đề mới.

  Vĩ mô có nhiều tương đồng với giai đoạn 2007-08

  Nhìn toàn vĩ mô VN tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn 2007-2008 với tất cả các số liệu vĩ mô tốt. Có điểm khác là dự trữ ngoại hối đã nhiều hơn nhưng nếu so với giá trị xuất nhập khẩu thì cũng cũng không khác quá nhiều dù một số tỉnh...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  12/04/2021