Recent Content by tay_ho

 1. tay_ho
 2. tay_ho
  HCM ngon nhất
  Đăng bởi: tay_ho, 18/08/2019 lúc 07:37 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 3. tay_ho
  3x trước mắt đã.
  Đăng bởi: tay_ho, 18/08/2019 lúc 07:20 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. tay_ho
  Múc P
  Đăng bởi: tay_ho, 18/08/2019 lúc 07:19 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 5. tay_ho
  Bài viết

  Bàn luận về PLX

  Plx đang có điểm mua đẹp.
  Đăng bởi: tay_ho, 17/08/2019 lúc 16:42 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 6. tay_ho
  Bài viết

  GMD - vào hay thôi?

  Tuần sau đến lượt GMD
  Đăng bởi: tay_ho, 17/08/2019 lúc 16:41 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. tay_ho
  HCM vẫn là số 1
  Đăng bởi: tay_ho, 17/08/2019 lúc 14:02 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 8. tay_ho
  Được
  Đăng bởi: tay_ho, 16/08/2019 lúc 14:19 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 9. tay_ho
 10. tay_ho
 11. tay_ho
 12. tay_ho
  PLX cơ hội mua đó
  Đăng bởi: tay_ho, 16/08/2019 lúc 11:17 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 13. tay_ho
  Nay chạy rồi nhé
  Đăng bởi: tay_ho, 16/08/2019 lúc 11:02 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 14. tay_ho
 15. tay_ho