Recent Content by tay_ho

 1. tay_ho
 2. tay_ho
 3. tay_ho
 4. tay_ho
 5. tay_ho
 6. tay_ho
  Bài viết

  Lý do SJS sàn đây

  SJS nay có quả nên rút chân đẹp nhỉ.
  Đăng bởi: tay_ho, 19/04/2019 lúc 15:27 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. tay_ho
 8. tay_ho
  Lâu lắm
  Đăng bởi: tay_ho, 19/04/2019 lúc 14:36 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 9. tay_ho
 10. tay_ho
  DXG CE không?
  Đăng bởi: tay_ho, 19/04/2019 lúc 14:31 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 11. tay_ho
 12. tay_ho
 13. tay_ho
  Có lúc nào nó không bịp đâu.
  Đăng bởi: tay_ho, 19/04/2019 lúc 13:08 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 14. tay_ho
  Chả bù cho quan chức nước mình.
  Đăng bởi: tay_ho, 19/04/2019 lúc 10:33 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán