Thanhbinhbn's Recent Activity

 1. Thanhbinhbn đã loan bài viết của Thanhbinhbn trong chủ đề Ngành nào có tốc độ tăng trưởng vàng >20%/năm từ nay đến 2030 và vì sao DGC ? - Ver 2

  Hàng bị nhốt bởi BBs hay lái nhiều rồi, dẫn chứng là hnay 30 phút cuối phiên kg hề bị tháo nhiều dù nhiều nhóm ngành bị bán tháo, dcm sàn khá sớm, dpm sát sàn. DGC chỉ nhúng một chút đỏ hai nhịp, một nhịp 2 phút lúc 14h07, nhịp sau 14h23 đến 14h26...

  04/10/2022 lúc 20:28
 2. Thanhbinhbn đã loan bài viết của Thanhbinhbn trong chủ đề Ngành nào có tốc độ tăng trưởng vàng >20%/năm từ nay đến 2030 và vì sao DGC ? - Ver 2

  Tầu bắt đầu chuyển bánh, không biết hnay mấy giờ ngừng nhận khách :))

  03/10/2022 lúc 09:44
 3. Thanhbinhbn đã loan bài viết của Thanhbinhbn trong chủ đề Ngành nào có tốc độ tăng trưởng vàng >20%/năm từ nay đến 2030 và vì sao DGC ? - Ver 2

  Tây tháo nhiều nhóm ngành khác nhưng DGC thì ăn vã đều các tuần. https://ndh.vn/co-phieu/khoi-ngoai-ban-rong-tuan-thu-6-lien-tiep-tren-hose-voi-927-ty-dong-xa-co-phieu-bds-1325148.html[IMG]

  01/10/2022 lúc 10:57
 4. Thanhbinhbn đã loan bài viết của Thanhbinhbn trong chủ đề Ngành nào có tốc độ tăng trưởng vàng >20%/năm từ nay đến 2030 và vì sao DGC ? - Ver 2

  Hnay DGC sẽ truyền cảm hứng kéo dpm, dcm rồi lan sang ck, thép đảo chiều, vni sẽ rút chân để tăng đến hết tháng 10 :drm3.

  30/09/2022