Điểm thưởng dành cho thaogiay7355

 1. 30
  Thưởng vào: 18/11/2015

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 16/10/2015

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 3. 10
  Thưởng vào: 15/10/2015

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 4. 15
  Thưởng vào: 10/10/2015

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 5. 5
  Thưởng vào: 06/10/2015

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 6. 10
  Thưởng vào: 23/09/2015

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 7. 2
  Thưởng vào: 16/09/2015

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 8. 1
  Thưởng vào: 13/09/2015

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.