thewinnerstakeitall's Recent Activity

  1. thewinnerstakeitall đã loan bài viết của Bonmua trong chủ đề Chứng trường - Đấu trí giai đoạn 2

    Vâng nay, Diamond phát hành ròng 7 tr ccq. Mấy bác Tây thấy chạm kháng cự là bán 26/05/22: Sau khi lọc, số liệu các mã cho uptrend đã dày lên, tức là dòng tiền đã ngừng rời khỏi TT. Như vậy, thanh khoản ổn định sẽ khoảng 15-17 k tỉ / phiên. Ở những...

    27/05/2022 lúc 06:25