trandangtu_hd's Recent Activity

  1. trandangtu_hd đã loan bài viết của kuTom trong chủ đề Câu cá (version 8)

    TDC cổ có dòng tiền dương hiếm hoi đoạn này tuy nhiên nó đang vào pha xu hướng giảm nhoa - chỉ báo macd xoải cắm thể hiện sự suy yếu - các ngưỡng ht tọa đáy: 23 - 21.85 - 20.4 - 18.1 = chạm ngưỡng nào bật và tích lủy thì sẻ tạo đái vùng đó - muốn...

    21/09/2022 lúc 10:43