tranhuyenbro's Recent Activity

  1. tranhuyenbro đã loan bài viết của tranhuyenbro trong chủ đề ------------BWE - MUA------------

    BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương [Kết quả kinh doanh Q3/2019] Lãi ròng giảm 18% so với cùng kỳ. Chú thích biểu đồ: Biên lợi nhuận gộp cho biết: Cứ 100 đồng Doanh thu thuần thì tạo ra bao nhiêu đồng Lợi nhuận gộp. Công thức = Lợi nhuận...

    17/10/2019 lúc 08:15