Điểm thưởng dành cho TrauNuocCk

 1. 30
  Thưởng vào: 07/07/2017

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 25/06/2017

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 3. 15
  Thưởng vào: 13/06/2017

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 4. 10
  Thưởng vào: 01/06/2017

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 5. 10
  Thưởng vào: 18/05/2017

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 6. 5
  Thưởng vào: 18/05/2017

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 7. 2
  Thưởng vào: 11/05/2017

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 8. 1
  Thưởng vào: 10/05/2017

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.