Vietnhat68's Recent Activity

  1. Vietnhat68 đã loan bài viết của Vothuong623 trong chủ đề Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

    Về hợp tác xã kinh doanh chứng khoán, như tôi đã chia sẻ vài hôm trước, cho đến bây giờ, tôi đang lại đang phân vân giữa 2 lựa chọn: 1/ Như kế hoạch, ra Tết, 500 ae sẽ tổ chức 1 hội nghị gặp mặt (có thể kéo dài nhiều...

    10/01/2021 lúc 06:17