Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hit-and-run

 1. sontiny
  sontiny
  Cứ sút đi 1 hoặc 2 lô mua đắt nhất. Rồi chờ d/c lại nhập thêm hàng
  05/05/2018
 2. hit-and-run
  hit-and-run
  con này lúc tây bán thì múc còn tây mua thì bán :)
  05/05/2018
 3. sontiny
  sontiny
  Tớ thì cứ 10 giá là tớ chốt 1 hoặc 2 lô
  05/05/2018
 4. hit-and-run
  hit-and-run
  Bac ở sg hay hn o hn hom nao cf ty :)
  05/05/2018
 5. sontiny
  sontiny
  Tớ ở hn
  05/05/2018