SCR - TTCLand LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6 THÁNG TĂNG TRƯỞNG 244%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietdung6688, 04/08/2018.

3258 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 22:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 156180 lượt đọc và 1514 bài trả lời
 1. vietdung6688

  vietdung6688 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  28/06/2017
  Đã được thích:
  325
  SCR vòng mới bắt đầu. Mục tiêu 16 thẳng tiến!

  LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6 THÁNG TĂNG TRƯỞNG 244% VÀ HOÀN THÀNH 78% KẾ HOẠCH NĂM


  Mặc dù thị trường bất động sản (BĐS) có dấu hiệu chững lại trong Quý II/2018, theo số liệu của CBRE,
  nguồn cung đạt 6.109 căn hộ, giảm 30% so với Quý I, TTC Land vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tích cực
  trong hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ 2017 và Quý I/2018, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ sau
  khi thay đổi thương hiệu từ Sacomreal sang TTC Land. Trong Quý II, TTC Land tiếp tục khẳng định cam
  kết với khách hàng khi bàn giao đúng tiến độ Dự án trọng điểm là Charmington La Point (Q 10).

  Kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc
  Trong Quý II/2018, Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.032 tỷ đồng, tăng mạnh 277%
  so với cùng kỳ năm ngoài. Lũy kế 6 tháng, Doanh thu thuần đạt 1.841 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 235%
  so với cùng kỳ và đạt 89% kế hoạch năm 2018 nhờ việc bàn giao 791 sản phẩm trong kỳ, từ các Dự án
  Jamona Home Resort (Q Thủ Đức), Charmington La Point (Q 10), Jamona City và Jamona Golden Silk (Q
  7). Số sản phẩm bàn giao trong kỳ tăng 417% so với chỉ 153 sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2017.
  Lợi nhuận gộp trong Quý II/2018 đạt 312 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng 2018 đạt 451 tỷ đồng, tăng lần lượt
  193% và 154% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức Lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng cao nhất kể từ khi cổ
  phiếu của TTC Land được niêm yết lần đầu năm 2010. Biên lợi nhuận gộp Quý II đạt 30% nhưng lũy kế 6
  tháng chỉ đạt 25% do trong Quý I, Công ty đã ghi nhận Dự án Jamona City (Q 7) với tỷ trọng sản phẩm
  Nhà ở Xã hội cao chiếm 77% của Dự án, tuy nhiên điều này cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của TTC
  Land đối với cộng đồng.
  Do không còn phát sinh lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư nên Chi phí tài chính chỉ còn 88 tỷ đồng,
  giảm 22% so với cùng kỳ năm 2017. Chi phí lãi vay lũy kế 6 tháng tăng lên 75 tỷ đồng do việc tập trung sử
  dụng vốn vay dài hạn để triển khai nhanh dự án và hiện thực các cơ hội đầu tư kịp thời nhằm gia tăng
  quỹ đất. Tuy nhiên, cơ cấu nợ vay vẫn được TTC Land kiểm soát tốt khi Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản (TTS)
  đạt 0,21 lần, tương đương với cùng kỳ và Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (VSCH) đạt 0,48 lần, giảm 13%
  so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành BĐS vào khoảng 0,3-0,4 lần và 1,3-1,4 lần.
  Dù hoạt động kinh doanh được mở rộng với 1.010 sản phẩm giao dịch thành công, tăng 231% so với
  cùng kỳ; nhưng TTC Land vẫn kiểm soát tốt chi phí khi Tỷ trọng Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh
  nghiệp trên Doanh thu thuần chỉ chiếm 10%, giảm 24% so với cùng kỳ 2017.
  Lợi nhuận sau thuế (LNST) Quý II đạt 185 tỷ đồng, tăng vượt bậc 269% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng,
  LNST đạt 195 tỷ đồng, tăng mạnh 244% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, TTC Land đã hoàn thành 78%
  kế hoạch 2018 chỉ trong 6 tháng. Biên lợi nhuận ròng 6 tháng tuy không thay đổi so với cùng kỳ năm
  2017, đạt 11% nhưng đã cải thiện mạnh mẽ so với Quý I chỉ đạt hơn 1%. Với kết quả kinh doanh khởi sắc
  của 6 tháng đầu năm, Ban Lãnh đạo TTC Land hoàn toàn có niềm tin LNST cả năm 2018 của Công ty sẽ
  vượt kế hoạch được giao và dự kiến đạt trên 270 tỷ đồng, tương đương LNTT đạt 350 tỷ đồng.

  Tài sản và Nguồn vốn tăng trưởng hợp lý
  Tại ngày 30/6/2018, TTS của TTC Land đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm đặc biệt Tiền và các
  khoản tương đương tiền đạt 465 tỷ đồng, tăng 345% so với cuối kỳ năm 2017, nhờ hoạt động kinh
  doanh thuận lợi và nguồn tiền bổ sung từ đợt tăng vốn 30% trong tháng 6/2018. Các khoản Phải thu
  khách hàng ngắn hạn và Trả trước cho người bán ngắn hạn đều giảm mạnh khoảng 39% so với cuối kỳ
  chứng tỏ TTC Land tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát và thu hồi công nợ. TTC Land đảm bảo tốt các chỉ
  số thanh toán ở mức an toàn khi Hệ số thanh toán hiện hành đạt 1,6 lần và Hệ số thanh toán nhanh đạt
  0,8 lần, tiếp tục tăng so với cuối năm 2017 chỉ đạt 1,4 lần và 0,7 lần.
  Hàng tồn kho (HTK) tại thời điểm cuối Quý II ở mức 3.895 tỷ đồng, giảm 4% so với cuối năm 2017 và
  chiếm khoảng 38% TTS. HTK chủ yếu bao gồm chi phí đầu tư dở dang ở các Dự án TTC Plaza Ung Văn
  Khiêm (Q Bình Thạnh), Jamona Home Resort (Q Thủ Đức), Charmington La Pointe (Q 10), Charmington
  Plaza (Q 5), Jamona City, Jamona Heights (Q 7), Carillon 5 và Carillon 7 (Q Tân Phú). Trong năm 2018, dự
  kiến sẽ có 5 Dự án với 1.357 sản phẩm được bàn giao (trong đó 6 tháng đầu năm đã bàn giao được 58%
  kế hoạch), góp phần làm tăng trưởng Doanh thu và khối lượng HTK sẽ giảm đi tương ứng.
  Tại thời điểm 30/6/2018, TTC Land có khoảng 2.071 tỷ đồng Người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm
  khoảng 20% Tổng nguồn vốn. Đây là các khoản tiền trả trước của khách hàng cho các sản phẩm BĐS của
  Công ty, hỗ trợ đáng kể cho TTC Land trong việc phát triển các dự án hiện tại, giảm gánh nặng về chi phí
  lãi vay cho Công ty và tiếp tục khẳng định được uy tín thương hiệu TTC Land đối với khách hàng mua sản
  phẩm của Công ty. Các khoản tiền này sẽ được ghi nhận là Doanh thu khi TTC Land hoàn thành và bàn
  giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng.
  Trong tháng 6/2018, TTC Land đã hoàn tất đợt tăng vốn 30%, nâng vốn điều lệ lên 3.170 tỷ đồng, góp
  phần tăng VCSH lên 4.428 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đã được dùng
  để tái cấu trúc nợ vay và mua lại 100% vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh
  Năm, đơn vị sở hữu dự án Charmington Plaza tại Quận 5. Dự án này có diện tích đất 5.077 m2, tổng mức
  đầu tư 1.822 tỷ đồng, bao gồm 420 căn hộ, dự kiến mở bán năm 2019 và bàn giao năm 2021, lợi nhuận
  dự kiến đạt 416 tỷ đồng.

  Dự kiến hoạt động 6 tháng cuối năm 2018
  Trong 6 tháng cuối năm 2018, TTC Land dự tính sẽ ghi nhận Doanh thu và Lợi nhuận từ 1 Dự án mới
  Charmington Iris (Q 4) và phần còn lại của các Dự án hiện tại gồm Charmington La Point (Q 10), Jamona
  Home Resort (Q Thủ Đức) và Jamona City, Jamona Golden Silk (Q 7). Tổng cộng số sản phẩm bàn giao
  trong 6 tháng cuối năm dự kiến là 566 so với kế hoạch cả năm là 1.357 sản phẩm từ 6 Dự án. Dự án
  Charmington Iris đã được mở bán Giai đoạn 1 vào ngày 24/6/2018 với 360 sản phẩm mở bán đã được
  thị trường hấp thụ hết. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ được mở bán vào cuối tháng 8/2018.
  Ngoài ra, Công ty kỳ vọng tiếp tục mở bán 1.641 căn thuộc 10 Dự án, đưa tổng số sản phẩm kinh doanh
  đạt 2.651 sản phẩm tại 12 Dự án trong năm 2018, tăng 504% so với 2017 và Doanh số bán hàng dự kiến
  đạt 6.987 tỷ đồng, tăng 345% so với cùng kỳ. Ngoài Charmington Iris (Q 4), TTC Land còn dự kiến thực
  hiện kinh doanh một vài Dự án nổi bật khác có thể kể đến là Dự án Jamona City - Sky Villa (Q 7) và
  Charmington Tân Sơn Nhất (Q Tân Bình).

  Đẩy mạnh hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư
  Đồng hành cùng hoạt động kinh doanh khởi sắc, TTC Land cũng đang phối hợp với Công ty Chứng khoán
  Hồ Chí Minh (HSC) thực hiện chuỗi chương trình hoạt động Nhà đầu tư với chủ đề “Cùng TTC Land - Chia
  sẻ cơ hội đầu tư” nhằm giới thiệu ra thị trường tài chính những nội lực và tiềm năng của Công ty; đồng
  thời phục vụ việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, đồng hành và hỗ trợ TTC Land phát
  triển bền vững. TTC Land đã tổ chức thành công 2 chương trình “Gặp gỡ Cổ đông VIP và Nhà đầu tư
  tiềm năng” vào ngày 8/6/2018 và “Gặp gỡ Chuyên gia phân tích - Tham quan dự án” vào ngày
  24/7/2018. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm lớn từ hơn 50 Cổ đông VIP, Nhà đầu tư tiềm năng cũng
  như gần 30 Chuyên gia phân tích trên thị trường chứng khoán. Qua chuỗi hoạt động, Ban Lãnh đạo
  (BLĐ) TTC Land đã chia sẻ đến cộng đồng đầu tư những chiến lược trung và dài hạn của Công ty, đặc biệt
  là việc mở rộng sang đa dạng 5 loại hình BĐS ngoài BĐS dân dụng là Thương mại - Văn phòng, Nghỉ
  dưỡng, Khu công nghiệp và Logistic. Cơ cấu Doanh thu được BLĐ chia sẻ sẽ có sự dịch chuyển hợp lý cho
  từng nhóm ngành trong kế hoạch 5 năm lần lượt là 60% Dân dụng, 20% Khu Công nghiệp và 20% chia
  đều cho Nghỉ dưỡng và Thương mại - Văn phòng. TTC Land hiện đang có tổng quỹ đất khoảng 1.881 ha,
  trong đó quỹ đất sẽ phát triển chiếm 95% đủ để TTC Land hoạt động tốt trong 5 - 10 năm tiếp theo. Nổi
  bật là khoảng 250 ha cho Dân dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM), 290 ha cho Nghỉ dưỡng và
  Logistics tại Phú Quốc, 1.020 ha cho Khu công nghiệp tại Tây Ninh. Giai đoạn 2018 - 2022, TTC Land đang
  có hơn 12 Dự án được phát triển tại Tp. HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Lâm Đồng với tổng quỹ đất trên 63
  ha; các Dự án này sẽ tiếp tục được bàn giao và ghi nhận Doanh thu trong giai đoạn này.

  http://s.cafef.vn/scr-272615/ttc-la...len-195-ty-dong-thuc-hien-78-ke-hoach-nam.chn


  TTC Land (SCR): Nửa đầu năm lãi tăng đột biến lên 195 tỷ đồng, thực hiện 78% kế hoạch năm
  [​IMG]

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 1.841 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ và đạt 89% kế hoạch năm 2018 nhờ việc bàn giao 791 sản phẩm.
  Kết thúc quý 2/2018, TTC Land (SCR) ghi nhận doanh thu thuần 1.032 tỷ đồng, tăng hơn 4,5 lần, tương ứng mức ợi nhuận gộp là 312 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST) theo đó đạt 185 tỷ đồng, tăng đột biến 3 lần so với cùng kỳ năm 2017.

  Được biết, mặc dù số tuyệt đối tăng mạnh, tuy nhiên biên lợi nhuận ròng 6 tháng không thay đổi so với cùng kỳ năm 2017, đạt 11%. Tuy nhiên, nếu so với con số quý 1/2018 là 1% thì biên đã cải thiện mạnh mẽ.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 1.841 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ và đạt 89% kế hoạch năm 2018 nhờ việc bàn giao 791 sản phẩm. Điển hình là các Dự án Jamona Home Resort (quận Thủ Đức), Charmington La Point (quận 10), Jamona City và Jamona Golden Silk (quận 7). Tính chung, số sản phẩm bàn giao trong kỳ tăng 417% so với chỉ 153 sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2017.

  Theo đó, LNST nửa đầu năm Công ty đạt 195 tỷ đồng, tương đương thực hiện 78% kế hoạch cả năm.

  [​IMG]

  Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của TTC Land đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, đặc biệt tiền và các khoản tương đương tiền đạt 465 tỷ đồng, tăng 345% so với cuối kỳ năm 2017, nhờ hoạt động kinh doanh thuận lợi và nguồn tiền bổ sung từ đợt tăng vốn 30% trong tháng 6/2018.

  Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 2 ở mức 3.895 tỷ đồng, giảm 4% so với cuối năm 2017 và chiếm khoảng 38% tổng tài sản. Theo ghi nhận, hàng tồn kho chủ yếu bao gồm chi phí đầu tư dở dang ở các Dự án TTC Plaza Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Jamona Home Resort (quận Thủ Đức), Charmington La Pointe (quận 10), Charmington Plaza (quận 5), Jamona City, Jamona Heights (quận 7), Carillon 5 và Carillon 7 (quận Tân Phú).

  Đáng chú ý, trong tháng 6/2018, TTC Land đã hoàn tất đợt tăng vốn 30%, nâng vốn điều lệ lên 3.170 tỷ đồng, góp phần tăng vốn chủ sở hữu lên 4.428 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Được biết, nguồn vốn huy động đã được dùng để tái cấu trúc nợ vay và mua lại 100% vốn của Bất động sản Hùng Anh Năm, đơn vị sở hữu dự án Charmington Plaza tại quận 5. Dự án này có diện tích đất 5.077 m2, tổng mức đầu tư 1.822 tỷ đồng, bao gồm 420 căn hộ, dự kiến mở bán năm 2019 và bàn giao năm 2021, lợi nhuận dự kiến đạt 416 tỷ đồng.
  redbullvnusd8668 đã loan bài này
 2. Amateur868

  Amateur868 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  11/03/2018
  Đã được thích:
  95
  Lái đang đè gom hàng, anh em tranh thủ gom giá tốt nhé.
  vietdung6688 thích bài này.
  vietdung6688 đã loan bài này
 3. Win_2017

  Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  24/04/2017
  Đã được thích:
  28.142
 4. vietdung6688

  vietdung6688 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  28/06/2017
  Đã được thích:
  325
  Chuẩn bị tinh thần vè 8 fullmargin nhé :D
 5. eightbalance

  eightbalance Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  02/03/2014
  Đã được thích:
  1.040
  Ừ thì về mấy cũng mua vào
  vietdung6688 thích bài này.
  vietdung6688 đã loan bài này
 6. vietdung6688

  vietdung6688 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  28/06/2017
  Đã được thích:
  325
  bro định cướp hàng của lái ah, thế này thi đè bao giờ mới xong, khi mà chả ai muốn bán ra :D
 7. Toda

  Toda Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  27/04/2007
  Đã được thích:
  2.116
  Con này nặng mông lắm.
 8. vctranttk46

  vctranttk46 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  09/01/2018
  Đã được thích:
  225
  Scr kqkd tốt thế mà dc 1 phiên lại xìu :drm1
 9. Vietpv

  Vietpv Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  17/08/2016
  Đã được thích:
  94
  Múc
  vietdung6688 thích bài này.
  vietdung6688 đã loan bài này
 10. vietdung6688

  vietdung6688 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  28/06/2017
  Đã được thích:
  325
  PVD báo lỗ mà lên ầm ầm bác ah :D, ckvn phải vậy, nhưng rời ra khỏi con kqkd ngon rồi múc vô mấy con đang trên ngọn là ăn đòn đấy. Nằm im nhé sẽ có quà :D

Chia sẻ trang này