Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
GBlock Lập topic spam 25/08/2014 27/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần