Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam topic đính 27/06/2015 04/07/2015
zin_meo ngôn từ ko phù hợp 08/06/2015 15/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần