Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 chửi bậy 09/06/2016 13/06/2016
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần