Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo lập nhiều topic spam 23/12/2015 30/12/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần