Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Lợi dụng diễn đàn F319 để liên tục tạo topics hô hào xuyên tạc tình trạng TT nhằm gây nhiễu 06/08/2021 Never 04/10/2021
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần